Søk på "attr_tags_lk:"sikkerhetspolitikk"" ga totalt 578 treff

Sortering:

Søk i Hvor Hender Det? ga 37 treff. Totalt 578 treff. Vis alle

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Terrorisme på norsk

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2011/Terrorisme-paa-norsk
  2. mars 2011
  • Øyvind Strømmen

  Terrorangrepene i Oslo og på Utøya den 22. juli var blant de største i Europa noen gang. Hele landet ble rammet, men angrepet var rettet direkte mot Arbeiderpartiet,...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Kvinner i krig

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Kvinner-i-krig
  24. jan. 2008

  Krig har i stor grad vært et felt dominert av menn. Kvinners rolle i krig har derimot lenge vært et lite påaktet tema. I den grad kvinner er blitt omtalt...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Er imperiealderen forbi?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Er-imperiealderen-forbi
  6. feb. 2008
  • Erlend Grøner Krogstad

   Det er vanleg å seie at imperiets tidsalder slutta da koloniane blei sjølvstendige etter den 2. verdskrigen. På den tida fjerna dei vestlege imperiemaktene...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Cybertryggleik og utvikling

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2016/Cybertryggleik-og-utvikling

  Digitalisering påverkar samfunn på nye og fundamentale måtar. Den endrar måten individ og selskap kommuniserer og samhandlar med kvarandre på. Den legg...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  IS-terror i Europa: hvordan dannes terrorceller?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2017/IS-terror-i-Europa-hvordan-dannes-terrorceller
  1. nov. 2017
  • Petter Nesser

  Europa har levd med terrortrusselen fra jihadister siden 1990-tallet, fortrinnsvis fra Al Qaida. Med framveksten av IS har det blitt gjennomført flere...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Nye sikkerhetstrusler: cyberangrep

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2011/Nye-sikkerhetstrusler-cyberangrep
  24. mai 2011

  De siste to tiårene har vi sett en virtuell revolusjon – en voldsom økning i bruken av IKT-verktøy (IKT: informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Fordelene...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Private militære firmaer

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Private-militaere-firmaer
  23. jan. 2008
  • Jahn Arvid Svendsen

  Mange av dagens konflikter har en rekke aktører med ulike motiver. Foruten stater og mellomstatlige organisasjoner finner vi alt fra kriminelle krigsherrer...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Fotball og politikk

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Fotball-og-politikk
  30. jan. 2008
  • Andreas Selliaas

  I 1934 skrev Jørgen Juve, Dagbladet- journalist og seinere kaptein på det norske bronselaget, i sin bok Alt om fotball at «fotball er et slag i fredstid»,...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Japan: Frå trussel til trua? 2

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Japan-Fraa-trussel-til-trua-2
  8. jan. 2007
  • Paul Midford

  «Taepodong-sjokket» sette ein stoppar for trua på at nabolanda, især slike som det økonomisk lite utvikla Nord-Korea, ikkje utgjorde noen fare for Japan....

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Avtale om klasevåpen

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Avtale-om-klasevaapen
  20. feb. 2008
  • Kjell Erling Kjellman
  • Kristian Berg Harpviken

   «Osloavtalen» om forbud mot klasevåpen skal undertegnes (ratifiseres) i desember. Veien fram mot et forbud har vært lang. Det har vært debatt om hvordan...