Søk på "attr_tags_lk:"klima"" ga totalt 116 treff

Sortering:

Søk i NUPI skole ga 28 treff. Totalt 116 treff. Vis alle

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Klimaavtalen i Paris: Kva no for klimaet?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2016/Klimaavtalen-i-Paris-Kva-no-for-klimaet
  5. feb. 2016
  • Bård Lahn

  FNs klimatoppmøte i Paris i desember 2015 vedtok ein ny internasjonal klimaavtale som omfattar alle land. Avtalen blir hylla som eit historisk gjennombrot...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Hva betyr klimatoppmøtet i Paris?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2015/Hva-betyr-klimatoppmoetet-i-Paris
  25. nov. 2015
  • Steffen Kallbekken

  Mandag 30. november samles verdens land i Paris for å forsøke å bli enige om en ny, global klimaavtale i løpet av to uker. Opptakten til møtet er ikke...

 • bilder av mange statsledere Publikasjon: Hvor hender det?

  Nasjonale drivkrefter i USAs klimapolitikk

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/Nasjonale-drivkrefter-i-USAs-klimapolitikk
  31. okt. 2014
  • Guri Bang
  • Tora Skodvin

  Klimaendringer og klimapolitikk er blant de store globale spørsmål i vår tid. Som et av landene med størst forbruk og produksjon av petroleumsressurser...

 • HHD14_13FrontArktis Publikasjon: Hvor hender det?

  Økt interesse for Arktis

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/OEkt-interesse-for-Arktis
  28. mai 2014
  • Per Erik Solli

  Det mellomstatlige samarbeidsorganet Arktisk råd har eksistert siden 1996. Etter en ganske anonym tilværelse de første årene er det blitt det viktigste...

 • HHD13_17EnergiFront Publikasjon: Hvor hender det?

  Skiferrevolusjonen – hva betyr den for verden?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2013/Skiferrevolusjonen-hva-betyr-den-for-verden
  16. okt. 2013

  Utvinning av skifergass har snudd energimarkedene på hodet. Den har ført til at prisen på gass i Nord-Amerika har falt kraftig, og gassprisen i Europa...

 • HHD13_16FrontKina_ws Publikasjon: Hvor hender det?

  Kina - vekst for enhver pris?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2013/Kina-vekst-for-enhver-pris
  15. okt. 2013
  • Haakon Vennemo

  Den kinesiske økonomien har siden 1980 vokst om lag 10 prosent årlig. Veksten har løftet flere hundre millioner kinesere ut av fattigdom. Baksiden av den...

 • HHD13_8FrontKlima Publikasjon: Hvor hender det?

  Kven tek ansvar for klimaendringane?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2013/Kven-tek-ansvar-for-klimaendringane
  11. mars 2013
  • Bård Lahn

  Klimaendringane viser tydelegare enn noko anna kor tett verda heng saman: Utslepp av klimagassar i Norge eller USA bidrar til høgare temperaturar og ekstremvêr...

 • HHD13_01FrontNorgeEnergi Publikasjon: Hvor hender det?

  Norge – ein global energiprodusent

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2013/Norge-ein-global-energiprodusent
  15. okt. 2013
  • Halle Jørn Hanssen

  Folk flest i Norge synest knapt å ha merka at norske selskap byggjer seg opp som store globale aktørar. Vi ser det når det gjeld investeringar og energiproduksjon,...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Er reint miljø ein menneskerett?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2012/Er-reint-miljoe-ein-menneskerett
  27. sep. 2012
  • Hans Morten Haugen

  «Gitt den massive trusselen som klimaendringane utgjør for menneskerettar, er det realistisk å tru at statar vil godta at dei pliktar å samarbeide for...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Miljø: Verden min verden

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2012/Miljoe-Verden-min-verden
  20. sep. 2012
  • Andrew P. Kroglund

  Det syder og det koker der ute − i verden. I Spania marsjerer ungdommer på gatene og kaller seg De sinte – «Los indignados». I USA marsjerer andre unge...