Søk på "attr_tags_lk:"klima"" ga totalt 194 treff

Sortering:

Søk i Hvor Hender Det? ga 31 treff. Totalt 194 treff. Vis alle

 • HHD13_8FrontKlima Publikasjon: Hvor hender det?

  Kven tek ansvar for klimaendringane?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2013/Kven-tek-ansvar-for-klimaendringane
  11. mars 2013
  • Bård Lahn

  Klimaendringane viser tydelegare enn noko anna kor tett verda heng saman: Utslepp av klimagassar i Norge eller USA bidrar til høgare temperaturar og ekstremvêr...

 • HHD13_01FrontNorgeEnergi Publikasjon: Hvor hender det?

  Norge – ein global energiprodusent

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2013/Norge-ein-global-energiprodusent
  15. okt. 2013
  • Halle Jørn Hanssen

  Folk flest i Norge synest knapt å ha merka at norske selskap byggjer seg opp som store globale aktørar. Vi ser det når det gjeld investeringar og energiproduksjon,...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Er reint miljø ein menneskerett?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2012/Er-reint-miljoe-ein-menneskerett
  27. sep. 2012
  • Hans Morten Haugen

  «Gitt den massive trusselen som klimaendringane utgjør for menneskerettar, er det realistisk å tru at statar vil godta at dei pliktar å samarbeide for...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Miljø: Verden min verden

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2012/Miljoe-Verden-min-verden
  20. sep. 2012
  • Andrew P. Kroglund

  Det syder og det koker der ute − i verden. I Spania marsjerer ungdommer på gatene og kaller seg De sinte – «Los indignados». I USA marsjerer andre unge...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Pakistan: Det trekk opp til storm

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2011/Pakistan-Det-trekk-opp-til-storm
  3. mars 2011
  • Connor Cavanagh

  Kva blir resultatet når du kombinerer forskjellige konfliktar, naturkatastrofar, flyktningkriser, religiøs ekstremisme og ein svak stat? Jo, då haustar...

 • To bilder i ett - for lite og altfor mye vann Publikasjon: Hvor hender det?

  Naturkatastrofer: Hvordan kan vi verge oss?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2010/Naturkatastrofer-Hvordan-kan-vi-verge-oss
  5. feb. 2010

  Aldri har så mange mennesker vært så rammet av naturkatastrofer som i de siste tiårene. Stadig flere mennesker lever mer utsatt for mer ekstremvær. Katastrofene...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Klimaforhandlingar i stampe

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2010/Klimaforhandlingar-i-stampe
  3. feb. 2010
  • Petter Haugneland

  Verdas statsleiarar er einige med klimaforskarane i at vi må redusere utsleppa av klimagassar kraftig dei neste tiåra for å unngå alvorlege konsekvensar...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Nordområdepolitikk

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2009/Nordomraadepolitikk
  18. jan. 2009
  • Geir Hønneland

  Da Jonas Gahr Støre tiltrådte som utenriksminister i Stoltenberg-regjeringen høsten 2005, erklærte han nordområdene som førsteprioritet i norsk utenriks-politikk....

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Jordas tilstand

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2009/Jordas-tilstand
  26. jan. 2009

  Naturmiljøet – sjølve grunnlaget for menneskeleg og annan eksistens – blir ofte skyvd til side av andre og tilsynelatande meir presserande saker. Men korleis...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Klima og fred

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2008/Klima-og-fred
  7. feb. 2008

  Nobels fredspris for 2007 er delt mellom FNs klimapanel (egen boks) og den amerikanske miljøforkjemperen Al Gore (egen boks). Gjennom de siste tiårene...