Søk på "attr_tags_lk:"klima"" ga totalt 127 treff

Sortering:

Søk i Hvor Hender Det? ga 29 treff. Totalt 127 treff. Vis alle

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Klimaendringar:

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Klimaendringar
  20. jan. 2007
  • Asbjørn Aaheim

  Mot slutten av 1800-talet viste den svenske vitskapsmannen Svante Arrhenius at dersom konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren aukar, vil temperaturen på jorda...

 • bilder av mange statsledere Publikasjon: Hvor hender det?

  Nasjonale drivkrefter i USAs klimapolitikk

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/Nasjonale-drivkrefter-i-USAs-klimapolitikk
  31. okt. 2014
  • Guri Bang
  • Tora Skodvin

  Klimaendringer og klimapolitikk er blant de store globale spørsmål i vår tid. Som et av landene med størst forbruk og produksjon av petroleumsressurser...

 • HHD13_16FrontKina_ws Publikasjon: Hvor hender det?

  Kina - vekst for enhver pris?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2013/Kina-vekst-for-enhver-pris
  15. okt. 2013
  • Haakon Vennemo

  Den kinesiske økonomien har siden 1980 vokst om lag 10 prosent årlig. Veksten har løftet flere hundre millioner kinesere ut av fattigdom. Baksiden av den...

 • To bilder i ett - for lite og altfor mye vann Publikasjon: Hvor hender det?

  Naturkatastrofer: Hvordan kan vi verge oss?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2010/Naturkatastrofer-Hvordan-kan-vi-verge-oss
  5. feb. 2010

  Aldri har så mange mennesker vært så rammet av naturkatastrofer som i de siste tiårene. Stadig flere mennesker lever mer utsatt for mer ekstremvær. Katastrofene...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Jordas tilstand

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2009/Jordas-tilstand
  26. jan. 2009

  Naturmiljøet – sjølve grunnlaget for menneskeleg og annan eksistens – blir ofte skyvd til side av andre og tilsynelatande meir presserande saker. Men korleis...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Plast i havet

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2018/Plast-i-havet
  14. des. 2018
  • Alf Håkon Hoel

  Forsøpling av havet er eit betydeleg problem, og plast er ein alvorleg og stor del av dette. Dyr døyr, og det er funne mikroplast i menneske. Kor omfattande...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Er reint miljø ein menneskerett?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2012/Er-reint-miljoe-ein-menneskerett
  27. sep. 2012
  • Hans Morten Haugen

  «Gitt den massive trusselen som klimaendringane utgjør for menneskerettar, er det realistisk å tru at statar vil godta at dei pliktar å samarbeide for...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Miljø: Verden min verden

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2012/Miljoe-Verden-min-verden
  20. sep. 2012
  • Andrew P. Kroglund

  Det syder og det koker der ute − i verden. I Spania marsjerer ungdommer på gatene og kaller seg De sinte – «Los indignados». I USA marsjerer andre unge...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Pakistan: Det trekk opp til storm

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2011/Pakistan-Det-trekk-opp-til-storm
  3. mars 2011
  • Connor Cavanagh

  Kva blir resultatet når du kombinerer forskjellige konfliktar, naturkatastrofar, flyktningkriser, religiøs ekstremisme og ein svak stat? Jo, då haustar...

 • HHD13_8FrontKlima Publikasjon: Hvor hender det?

  Kven tek ansvar for klimaendringane?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2013/Kven-tek-ansvar-for-klimaendringane
  11. mars 2013
  • Bård Lahn

  Klimaendringane viser tydelegare enn noko anna kor tett verda heng saman: Utslepp av klimagassar i Norge eller USA bidrar til høgare temperaturar og ekstremvêr...