Søk på "attr_tags_lk:"internasjonal økonomi"" ga totalt 239 treff

 • Nyheter

  NUPI-uken som gikk – uke 14

  ../nupi/Nyheter/NUPI-uken-som-gikk-uke-14

  Forsvar, Russland og Eurasia, Utenrikspolitikk, Asia, Europa, EU, Styring, Internasjonal økonomi, Handel

 • Arbeidsoppgave

  Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 16 2016

  ../Skole/HHD-Artikler/2016/Brexit-hva-naa/Arbeidsoppgaver-og-lenkeforslag-til-HHD-nr.-16-2016

  , presentere beslutningsprosesser i aktuelle politiske saker, Samfunnsøkonomi 1 (programfag), Internasjonal økonomi, gjøre rede for betydningen av avtaler for internasjonal handel

 • Forskningsprosjekt

  Seminarserie om Kina og Norden

  2015 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Seminarserie-om-Kina-og-Norden

  Sikkerhetspolitikk, Internasjonal økonomi, Energi, Utenrikspolitikk, EU, Russland og Eurasia, Europa, Asia, Arktis, Norden

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Norden i verden

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2019/Norden-i-verden

  Hver for seg er de nordiske landene relativt små, men sammen er de på størrelse med en stormakt. Og med en verdenspolitikk i endring er samarbeidet mellom...

 • Forskningsprogram

  NUPIs forskningssenter på cybersikkerhet

  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/NUPIs-forskningssenter-paa-cybersikkerhet

  Sikkerhetspolitikk, Utenrikspolitikk, Forsvar, Fredsoperasjoner, Terrorisme og ekstremisme, Internasjonal økonomi, Styring, Utviklingspolitikk, Cyber, Diplomati, Internasjonale organisasjoner

 • Arbeidsoppgave

  Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 15 2017

  ../Skole/HHD-Artikler/2017/Brasils-vekst-og-fall/Arbeidsoppgaver-og-lenkeforslag-til-HHD-nr.-15-2017

  , beskrive og analysere hvordan politiske beslutninger blir påvirket av internasjonalisering, Samfunnsgeografi (programfag), Samfunnsøkonomi 1 (programfag), Internasjonal økonomi, gjøre rede for begrepet konkurranseevne og drøfte faktorer som påvirker konkurranseevnen

 • Person

  Jakub M. Godzimirski

  ../nupi/Om-NUPI/Medarbeidere/Forskere/Jakub-M.-Godzimirski

  Russland og Eurasia, Europa, Forsvar, Sikkerhetspolitikk, Internasjonal økonomi, Energi, Diplomati, Utenrikspolitikk, Internasjonale organisasjoner, EU, NATO, Konflikt, Arktis

 • Arbeidsoppgave

  Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 8 2015

  ../Skole/HHD-Artikler/2015/Kina-taler-med-mer-kraftfull-stemme/Arbeidsoppgaver-og-lenkeforslag-til-HHD-nr.-8-2015

  , gjøre rede for begrepet konkurranseevne og drøfte faktorer som påvirker konkurranseevnen, Samfunnsøkonomi 2 (programfag), Internasjonal økonomi

 • Arbeidsoppgave

  Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 7 2017

  ../Skole/HHD-Artikler/2017/Skatteparadisene-lekker/Arbeidsoppgaver-og-lenkeforslag-til-HHD-nr.-7-2017

  , reflektere over hvordan teknologi og kommunikasjon påvirker global økonomi og arbeidsdeling, Samfunnsøkonomi 1 (programfag), Internasjonal økonomi, Samfunnsøkonomi 2 (programfag), gjøre rede for betydningen av internasjonale finansmarkeder for økonomien i ulike land