Søk på "attr_tags_lk:"europa"" ga totalt 621 treff

Sortering:

Søk i Hvor Hender Det? ga 48 treff. Totalt 621 treff. Vis alle

 • HHD13_21TrePerioder Publikasjon: Hvor hender det?

  Tyskland velger for Europa

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2013/Tyskland-velger-for-Europa
  3. des. 2013
  • Kate Hansen Bundt

  Når Tyskland velger politisk lederskap holder resten av Europa pusten. Slik så det også ut i ukene forut for Forbundsdagsvalget den 22. september. Da strømmet...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Mot brudd mellom Storbritannia og EU?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2013/Mot-brudd-mellom-Storbritannia-og-EU
  15. okt. 2013

  Storbritannias forhold til EU har alltid vært stormfullt og fylt av motsigelser. I den europeiske integrasjonsprosessen har landet vært både drivkraft...

 • HHD13_7Front Publikasjon: Hvor hender det?

  Høyreradikale partier i dagens Europa

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2013/Hoeyreradikale-partier-i-dagens-Europa
  27. feb. 2013
  • Anders Ravik Jupskås

  Høyreradikale partier som Dansk Folkeparti, Sverigedemokraterna og profilerte politikere slik som Marine Le Pen i Frankrike og Geert Wilders i Nederland,...

 • HHD13_05Europa Publikasjon: Hvor hender det?

  Ratingbyråa: Korleis påverkar dei finansmarknader, statar og folk flest?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2013/Ratingbyraaa-Korleis-paaverkar-dei-finansmarknader.-statar-og-folk-flest
  28. juni 2013
  • Ingrid Hjertaker

  Dei tre store amerikanske ratingbyråa – Standard & Poor’s, Moody’s og Fitch – dukkar ofte opp i mediebiletet. Særleg ser vi dette når politikarane...

 • HHD13_02Front Publikasjon: Hvor hender det?

  Asias vekst - Vestens fall?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2013/Asias-vekst-Vestens-fall
  15. okt. 2013

  Vi er vokst opp i en verden med Vest-Europa og USA i sentrum. Dette verdensbildet er nå utdatert;  en ny økonomisk orden vokser fram med en stadig voksende...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Bosnia og Hercegovina: Sameint og splitta på same tid

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2012/Bosnia-og-Hercegovina-Sameint-og-splitta-paa-same-tid
  17. feb. 2011

  Vest-Balkan har lenge vore eit uroleg hjørne av Europa. Skiljelinjene er mange og det same er konfliktane. Etter fleire krigar på 1990-talet er situasjonen...

 • HHD12_6FrontEurokrise Publikasjon: Hvor hender det?

  Eurosone i krise

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2012/Eurosone-i-krise
  8. mars 2012
  • Anders Grøn Kjelsrud

  2011 var eit nytt dramatisk år for verdsøkonomien, og for eurosona især. Seks av 17 europeiske statsleiarar måtte trekke seg i løpet av året, og verken...

 • Kollasje med forskjellige bilder av dagens Italia Publikasjon: Hvor hender det?

  Italia - et euroland i krise

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2012/Italia-et-euroland-i-krise
  14. feb. 2012
  • Steinar Stjernø

  Italia (se fakta) kan utløse sammenbrudd i eurosamarbeidet. Under Silvio Berlusconi økte landets store gjeld. Det har skapt tvil om gjelden vil bli tilbakebetalt....

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Eurolandene: skrale statsfinanser

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2011/Eurolandene-skrale-statsfinanser
  22. mars 2011
  • Kjersti Haugland

  Industrilandene, med USA og Europa i front, ble hardest rammet i det første verdensomspennende økonomiske tilbakeslaget siden andre verdenskrig. Årene...

 • Bilde av folk som demonstrerer mot ETA. Publikasjon: Hvor hender det?

  Terrorisme: Baskerne og ETA

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2010/Terrorisme-Baskerne-og-ETA
  30. jan. 2010
  • Carlos de Cueto Nogueras
  • Marcus Buck

  Sommeren 2009 gjennomførte baskere igjen terrorhandlinger for å oppnå uavhengighet fra Spania. Den spanske grunnloven (fra 1978) slår fast at Spania er...