Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 148 treff. Totalt 6043 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Digitale Sabotasjeangrep mot Norsk Petroleumssektor (DISP)

  2017 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Digitale-Sabotasjeangrep-mot-Norsk-Petroleumssektor

  I dette prosjektet arbeider forskerne med å kartlegge trusselbildet og den historiske bruken av digitale våpen mot kritisk infrastruktur, samt redegjør...

 • Forskningsprosjekt

  Political economy analyses

  2016 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Political-economy-analyses

  I dette prosjektet analyserer vi politisk økonomi for elleve land som er sentrale i Norges utviklingssamarbeid

 • Forskningsprosjekt

  Hybrid paths to resistance in the Muslim world: Iraq, Lebanon, Libya and Mali (HYRES)

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Hybrid-paths-to-resistance-in-the-Muslim-world-Iraq-Lebanon-Libya-and-Mali

  HYRES studerer samhandlingen mellom islamistgrupper og staten i Irak, Libanon, Libya og Mali, og spør: Hvorfor velger noen islamistgrupper å drive sin...

 • Forskningsprosjekt

  Empires, Privateering and the sea (EMPRISE)

  2017 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Empires-Privateering-and-the-sea

  EMPRISE fokuserer på rollen sjømakt spilte for imperie- og statsdannelsesprosesser i perioden 1500-1856.

 • Bildet viser en journalist i Tunisia Forskningsprosjekt

  Journalism in struggles for democracy: media and polarization in the Middle East

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Journalism-in-struggles-for-democracy-media-and-polarization-in-the-Middle-East

  Hva er journalisters rolle i den sosiale og politiske polariseringen som har fulgt de arabiske opprørene?

 • Forskningsprosjekt

  Support to UN Peace Operations: Ensuring More Effective UN Peace Operations (UNPO)

  2017 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Support-to-UN-Peace-Operations-Ensuring-More-Effective-UN-Peace-Operations

  Dette prosjektet søker å styrke effektiviseringen av FNs fredsoperasjoner.

 • Bildet viser flagg i NATO Forskningsprosjekt

  Norges sikkerhetspolitiske rammer i en ny tid

  2018 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norges-sikkerhetspolitiske-rammer-i-en-ny-tid

  Dette prosjektet vil se nærmere på Norges nærmeste allierte og partnere i en ny og mer usikker sikkerhetspolitisk verden.

 • Forskningsprosjekt

  Great Powers and Arctic Politics (GPARC)

  2017 - 2020 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Great-Powers-and-Arctic-Politics

  GPARC analyser hvordan stormakter (USA, Russland og Kina) forholder seg til maritim politikk i Arktis.

 • Members of far-right nationalist party National Movement (RN) during a rally in front of the US embassy in Warsaw Poland 25 April 2018 Forskningsprosjekt

  World of the Right: Alternative visions of global order (WoR)

  2018 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/World-of-the-Right-Alternative-visions-of-global-order

  Prosjektet ser nærmere på det konservative "nye høyre" i Russland, USA og Europa, og studerer hva slags alternative tanker og visjoner de har...

 • Forskningsprosjekt

  Vitenskap, teknologi og fremtidens krigføring

  2018 - 2020 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Vitenskap-teknologi-og-fremtidens-krigfoering

  Hvordan er teknologi med på å endre hvordan vi ser på verden og hvordan vi skal handle i den?