Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 150 treff. Totalt 6198 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Renewable Energy and Geopolitics

  2016 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Renewable-Energy-and-Geopolitics

  Dette prosjektet undersøker de geopolitiske konsekvensene av den omfattende overgangen til fornybar energi, både med tanke på utfasing av gamle energikilder...

 • Forskningsprosjekt

  Overcoming Legal and Support Obstacles to Peacekeeping Strategic Force Generation (OLSOPSFG)

  2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Overcoming-Legal-and-Support-Obstacles-to-Peacekeeping-Strategic-Force-Generation

  Prosjektet ser på Norges bidrag med et transportfly til FNs stabiliseringsoppdrag i Mali, og den rotasjonsordningen bidraget inngår i.

 • Forskningsprosjekt

  Upholding the NATO cyber pledge: What does cyber deterrence and cyber resilience mean for NATO and Norway?

  2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Upholding-the-NATO-cyber-pledge-What-does-cyber-deterrence-and-cyber-resilience-mean-for-NATO-and-Norway

  Prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad avskrekking fungerer i cyberspace, eller om et fokus på resiliens som ny strategi er veien å gå.

 • Forskningsprosjekt

  NORDEFCO i et nytt sikkerhetspolitisk miljø: På tide med nye initiativer?

  2017 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/NORDEFCO-i-et-nytt-sikkerhetspolitisk-miljoe-Paa-tide-med-nye-initiativer

  Prosjektet ser nærmere på Norges samarbeid med de andre nordiske landene, med et særskilt fokus på Nordisk Forsvarssamarbeid (NORDEFCO).

 • Forskningsprosjekt

  Russisk strategisk kommunikasjon og politiske ambisjoner overfor Europa (RUSSTRAT)

  2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Russisk-strategisk-kommunikasjon-og-politiske-ambisjoner-overfor-Europa

  Dette prosjektet undersøker russisk strategisk kommunikasjon i forbindelse med sentrale hendelser i Europa i 2016, som Brexit og NATO-toppmøtet i Warszawa.

 • Forskningsprosjekt

  Preventing Violent Conflict

  2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Preventing-Violent-Conflict

  NUPI skal analysere hvordan forholdet mellom eksterne aktører og lokale politiske aktører påvirker konflikt forebygging.

 • Forskningsprosjekt

  Developmentality and the anthropology of partnership (DevAnt)

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Developmentality-and-the-anthropology-of-partnership

  Partnerskapsbegrepet er sentralt for hvordan internasjonal bistand organiseres. Dette prosjektet vil studere partnerskapsbegrepet i teori og praksis.

 • Forskningsprosjekt

  Security in Europe - Polish and Norwegian Perspectives (PISM_NUPI_Bilateral)

  2017 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Security-in-Europe-Polish-and-Norwegian-Perspectives

  Prosjektet, som er et samarbeid mellom PISM og NUPI, tar sikte på å kartlegge polsk og norsk forståelse av de viktigste sikkerhetspolitiske utfordringer...

 • Forskningsprosjekt

  Societal Transformation in Conflict Contexts (TRANSFORM)

  2017 - 2020 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Societal-Transformation-in-Conflict-Contexts

  I en tid preget av sterk usikkerhet og endring: Hvordan kan enkeltmenneskers handlinger inspirere til kollektiv handling? Eller lede til at institusjoner...

 • Forskningsprosjekt

  Nordiske svar på geopolitiske utfordringer (GEONOR)

  2017 - 2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Nordiske-svar-paa-geopolitiske-utfordringer2

  Hvilke utenrikspolitiske verktøy har de nordiske lands regjeringer, når de nå står overfor en ny og mer utfordrende geopolitisk situasjon?