Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 148 treff. Totalt 6028 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Climate-related Peace and Security Risks (CPSR)

  2020 - 2023 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Climate-related-Peace-and-Security-Risks

  Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) samarbeider om et klimarelatert freds og sikkerhetsprosjekt...

 • Bildet viser tre kuber med henholdsvis mannlig symbol, kvinnelig symbol og en kube i midten son snus til et erliktegn Forskningsprosjekt

  NUPISPOKE

  2021 - 2022 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/NUPISPOKE

  NUPISPOKE skal bidra til kunnskap om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning og jobbe for like(re) rammevilkår for mannlige og kvinnelige forskere...

 • The image shows Nordic flags Forskningsprosjekt

  Norden og alliansene

  2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norden-og-alliansene

  Hvilke refleksjoner gjør de nordiske landene seg i møte med nye utfordringer og initiativer? Hvilke handlingsalternativer finnes, og i hvilken grad oppfattes...

 • Bildet viser salen i FNs sikkerhetsråd Forskningsprosjekt

  Referansegruppe for Norges medlemskap i FNs Sikkerhetsråd

  2021 - 2022 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Referansegruppe-for-Norges-medlemskap-i-FNs-Sikkerhetsraad

  Norge er medlem av FNs sikkerhetsråd i 2021 - 2022. I denne møteserien skal forskere og representanter for UD drøfte viktige strategiske temaer i forbindelse...

 • Forskningsprosjekt

  Russlandsnettverket (RUSSNETT)

  2021 - 2024 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Russlandsnettverket

  Russlandsnettverket (RUSSNETT) er et nasjonalt, tverrfaglig nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til russisk politikk og samfunnsutvikling.

 • Forskningsprosjekt

  Norway as an in-between for Russia: Ambivalent space, hybrid measures

  2021 - 2023 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norway-as-an-in-between-for-Russia-Ambivalent-space-hybrid-measures

  Dette treårige prosjektet omhandler det høyrelevante spørsmålet om Norges status etter det sikkerhetspolitiske vannskillet i 2014 (Krim-anneksjonen): Er...

 • Forskningsprosjekt

  Research Capacity and Cooperation in Myanmar (RECCOM)

  2018 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Research-Capacity-and-Cooperation-in-Myanmar

  Dette prosjektet tar sikte på å bygge økt analytisk kapasitet blant forskere fra Myanmar.

 • Forskningsprosjekt

  Energy Governance for Sustainable Development (ENERGO)

  2021 - 2024 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Energy-Governance-for-Sustainable-Development

  ENERGO skal bidra til en felles vitenskapelig evidensbasert kunnskapsutvikling innenfor feltene energiøkonomi, -politikk og -styring, samt bærekraftig...

 • Forskningsprosjekt

  Russian Repertoires of Power in the MENA region (RUSMENA)

  2021 - 2024 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Russian-Repertoires-of-Power-in-the-MENA-region

  Hovedmålet med RUSMENA-prosjektet er å kartlegge hvordan russiske maktpraksiser har påvirket utviklingen i Midtøsten og Nord-Afrika (MENA-regionen) i perioden...

 • Forskningsprosjekt

  Ad hoc crisis response and international organisations (ADHOCISM)

  2021 - 2025 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Ad-hoc-crisis-response-and-international-organisations

  ADHOCISM spør hva de langsiktige innvirkningene av ad hoc kriseløsninger vil være på internasjonale organisasjoner.