Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 148 treff. Totalt 6043 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  A Conceptual History of International Relations (CHOIR)

  2019 - 2023 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/A-Conceptual-History-of-International-Relations

  Målsettingen med CHOIR er å undersøke begreper vi tar for gitt i internasjonal politikk.

 • Forskningsprosjekt

  Digital sovereignty and autonomy (GAIA)

  2019 - 2022 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Digital-sovereignty-and-autonomy

  NUPI in collaboration with Simula Research Lab will map global data flows and their impact on national autonomy and sovereignty.

 • Forskningsprosjekt

  Report on significant distortions in the economy of the Russian Federation for the purpose of trade defence investigations (EU-Russia trade)

  2018 - 2020 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Report-on-significant-distortions-in-the-economy-of-the-Russian-Federation-for-the-purpose-of-trade-defence-investigations

  Dette prosjektet vil lede ut i en omfattende studie av russisk økonomi, med fokus på regulering, lover, subsidier eller andre forhold som kan påvirke konkurransen...

 • Forskningsprosjekt

  EU Integration and Differentiation for Effectiveness and Accountability (EU IDEA)

  2019 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/EU-Integration-and-Differentiation-for-Effectiveness-and-Accountability

  EU IDEA har et tredelt mål, nemlig å gjøre nybrottsarbeid på feltet differensiert integrasjon med hensyn til konseptuell tilnærming, policy og nettverk.

 • The image shows Nordic flags Forskningsprosjekt

  Norden og det internasjonale

  2019 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norden-og-det-internasjonale

  Hvorfor samarbeider ikke de nordiske statene mer på den internasjonale arena, når norske politikere så ofte utrykker vilje til å utvikle samarbeidet på...

 • The image shows Norwegian KNM Steil during Arctic Hawk exercise 2019 Forskningsprosjekt

  Revitalizing Transatlantic Maritime Security

  2018 - 2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Revitalizing-Transatlantic-Maritime-Security

  Dette prosjektet vil generere konkrete forslag til løsninger, med fokus på det maritime domenet. Prosjektet skal undersøke hvordan USA og Europa, og spesielt...

 • The image shows a ballistic missile Forskningsprosjekt

  Strategisk stabilitet, ny teknologi og kjernefysisk nedrustning i Asia

  2019 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Strategisk-stabilitet-ny-teknologi-og-kjernefysisk-nedrustning-i-Asia

  Prosjektet ser på hva som er de største hindringene for kjernefysisk nedrustning, og hvordan asiatiske stater kan bli en del av den framtidige våpenkontroll-agendaen.

 • Forskningsprosjekt

  Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning

  2019 - 2022 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norsk-utviklingspolitikk-i-en-tid-med-klimaendringer-og-geopolitisk-spenning

  Denne strategiske satsningen har som hovedmål å bidra til at Utenriksdepartementet, Norad og andre aktører innenfor utviklingspolitikk skal få systematisk...

 • Bildet viser russiske Gazprom Forskningsprosjekt

  Is this Russia's Kodak moment? Russian perspectives on the energy transition (KODAK)

  2019 - 2022 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Is-this-Russia-s-Kodak-moment-Russian-perspectives-on-the-energy-transition

  Dette prosjektet vil undersøke hvorvidt russiske energiaktører er oppmerksomme på muligheten for et raskt skifte bort fra karbondrevet energietterspørsel...

 • Forskningsprosjekt

  Migrasjon og utvikling: Kunnskapsutveksling mellom Norge og Polen (MiDeShare)

  2019 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Migrasjon-og-utvikling-Kunnskapsutveksling-mellom-Norge-og-Polen

  Målet med dette prosjektet er å øke vår forståelse av forholdet mellom migrasjon og utvikling for å foreslå bedre tilnærminger til å adressere grunnleggende...