Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 148 treff. Totalt 6046 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Norge møter Europa

  2015 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norge-moeter-Europa

  Europa er i stadig endring. Ettersom Norge er en del av Europa og tett sammenvevd med EU så vil økonomiske, og politiske endringer på kontinentet ha store...

 • Forskningsprosjekt

  Limits and possibilities for Russia-Western security collaboration in Syria (Russia-West in Syria)

  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Limits-and-possibilities-for-Russia-Western-security-collaboration-in-Syria

  This project examines the prospects for Russia-Western practical cooperation against the Islamic State (IS) in Syria and, more broadly, for a rapprochement...

 • Forskningsprosjekt

  Legal Regimes and Women's Economic Agency (WomEcon)

  2016 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Legal-Regimes-and-Women-s-Economic-Agency

  The project's objective is to improve our understanding of how legal regimes and legal changes affect the economic agency of different subgroupes...

 • Forskningsprosjekt

  Balkanseminaret

  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Balkanseminaret

  Siktemålet med seminaret er at unge politiske ledere og forskere skal kunne stifte bekjentskap med Vest-Balkan og knytte nye kontakter i regionen. Balkanseminaret...

 • Forskningsprosjekt

  Samarbeid mellom OSSE-akademiet og NUPI

  2020 - 2023 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Samarbeid-mellom-OSSE-akademiet-og-NUPI

  Prosjektet innebærer en rekke aktiviteter, inkludert kapasitetsbygging for å styrke OSSE-akademiet som et regionalt møtested for forskning og undervisning,...

 • Forskningsprosjekt

  Developments in the Russian Far East (RFE)

  2014 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Developments-in-the-Russian-Far-East

  Dette prosjektet ser nærmere på russisk beslutningstaking og internasjonalt engasjement rundt utviklingen på Russlands stillehavskyst.

 • Forskningsprosjekt

  Trade Integration, Geopolitics and the Economy of Russia (TIGER)

  2013 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Trade-Integration-Geopolitics-and-the-Economy-of-Russia

  Prosjektet analyserte hvordan handelsintegrasjon er koblet til geografi, geopolitikk og Russlands dreining mot Asia.

 • Forskningsprosjekt

  Food Security in India: the Interactions of Climate Change, Economics, Politics and Trade (FOODSEC)

  2013 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Food-Security-in-India-the-Interactions-of-Climate-Change-Economics-Politics-and-Trade

  Klimaendringer truer systemer for matproduksjon og levebrød for en betydelig andel av Indias befolkning. Dette prosjektet undesøker de potensielle effektene...

 • Bildet viser amerikanske flagg og EU-flagg Forskningsprosjekt

  Konsekvenser for Norge av en TTIP-avtale og norske veivalg

  2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Konsekvenser-for-Norge-av-en-TTIP-avtale-og-norske-veivalg

  NUPI har sammen med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet analysert virkningene for Norge av en frihandelsavtale mellom EU og USA (TTIP – Transatlantic...

 • Forskningsprosjekt

  Protection of Civilians. From Principle to Practice (PoC)

  2012 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Protection-of-Civilians.-From-Principle-to-Practice

  Dette prosjektet tar sikte på å fastslå rollen til og effekten av dagens politikkutforming for og utøvelse av PoC (Protection of Civilians).