Søketreff

Sortering:

Søk i Hvor Hender Det? ga 314 treff. Totalt 5401 treff. Vis alle

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Befolkningsutviklingen i verden

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Befolkningsutviklingen-i-verden
  13. jan. 2006
  • Helge Brunborg

  På 1970-tallet ble den globale befolkningsutviklingen – ofte omtalt som en befolkningseksplosjon – presentert som den store trusselen mot en fredelig sosial...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Palestinere og israelere:

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Palestinere-og-israelere
  12. feb. 2006
  • Dag Henrik Tuastad

  Konflikten mellom palestinere og israelere har pågått i tiår etter tiår. For tiden er den igjen inne i en av sine mer stridsfylte faser. Etter den siste...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Hvem styrer verden?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Hvem-styrer-verden
  18. jan. 2006
  • Torild Skard

  Det vakte stor oppsikt da Michelle Bachelet og Ellen Johnson Sirleaf nylig ble valgt til presidenter i Chile og Liberia. Det ble snakket om «gjennombrudd»...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Europa sett fra USA

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Europa-sett-fra-USA
  19. jan. 2006
  • Svein Melby

  Hvordan et land og dets politikk oppfattes av andre er en viktig del av internasjonal politikk. Uansett om oppfatningene stammer fra korrekte observasjoner...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  WTO - en papirtiger?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/WTO-en-papirtiger
  31. jan. 2006

   På ministermøtet i WTO (Verdens handelsorganisasjon) i Hongkong i desember 2005 ble det vedtatt at den lille øystaten Tonga kan tas opp som medlem nummer...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Forsvaret i en brytningstid

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Forsvaret-i-en-brytningstid

  I motsetning til de fleste andre europeiske land sliter Norge med både «gamle» og «nye» sikkerhetsutfordringer. De gamle dreier seg om usikkerhet rundt...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Nobels fredspris 2005

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Nobels-fredspris-2005
  9. jan. 2005
  • Morten Bremer Mærli

  Fredsprisen for 2005 ble delt likt mellom Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og byråets generaldirektør Mohamed ElBaradei. De fikk prisen for sitt...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Hva er internasjonal terrorisme?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Hva-er-internasjonal-terrorisme
  7. jan. 2005
  • Anders Romarheim

  Terroranslagene i London sommeren 2005 førte til fornyet debatt om internasjonal terrorisme og faren for at også Norge kan bli rammet av terror.

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Folkeavstemning i Irak

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Folkeavstemning-i-Irak
  13. jan. 2005

   Den 15. oktober skal det være folkeavstemning i Irak om ny grunnlov. Mange vurderer dette som en milepæl i etableringen av et nytt demokrati etter at...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  FN ved et veiskille

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/FN-ved-et-veiskille
  5. jan. 2005

  Lederne for medlemslandene i FN skal møtes i New York i september 2005. Da skal de forsøke å bli enige om et sett av reformer som skal gjøre FN bedre i...