Søketreff

Sortering:

Søk i Hvor Hender Det? ga 299 treff. Totalt 5040 treff. Vis alle

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Lappeteppet Georgia

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Lappeteppet-Georgia
  9. feb. 2006

  Georgia er både et av de mest oppsplittede og et av de strategisk viktigste landene i det tidligere Sovjetunionen. I 2003 fant den såkalte Roserevolusjonen...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Ansvar for å beskytte?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Ansvar-for-aa-beskytte

  Respekten for staters suverenitet har tradisjonelt veid tungt i spørsmål om internasjonal militær inngripen i et land. I nyere konflikter som i Kosovo...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Regionale stormakter på verdensscenen 2 av 2

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Regionale-stormakter-paa-verdensscenen-2-av-2
  12. jan. 2006
  • Stein Tønnesson

  Dette er den andre av to artikler om de regionale stormaktene Kina, India, Brasil og Sør-Afrika. Del I/II. Den første artikkelen gjennomgikk premissene...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Migrasjon – hvem, hva, hvorfor?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Migrasjon-hvem-hva-hvorfor
  14. jan. 2006

  Folkevandringer har gjennom årtusener vært er en del av vår historie. Mennesker har søkt fred eller nye og bedre jakt- og beitemarker – frivillig eller...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Regionale stormakter på verdensscenen - 1 av 2

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Regionale-stormakter-paa-verdensscenen-1-av-2
  11. jan. 2006
  • Stein Tønnesson

  Dette er den første av to artikler om de regionale stormaktene Kina, India, Brasil og Sør-Afrika. Regionale stormakter i Asia, Afrika og Latin-Amerika...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Befolkningsutviklingen i verden

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Befolkningsutviklingen-i-verden
  13. jan. 2006
  • Helge Brunborg

  På 1970-tallet ble den globale befolkningsutviklingen – ofte omtalt som en befolkningseksplosjon – presentert som den store trusselen mot en fredelig sosial...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Palestinere og israelere:

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Palestinere-og-israelere
  12. feb. 2006
  • Dag Henrik Tuastad

  Konflikten mellom palestinere og israelere har pågått i tiår etter tiår. For tiden er den igjen inne i en av sine mer stridsfylte faser. Etter den siste...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Hvem styrer verden?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Hvem-styrer-verden
  18. jan. 2006
  • Torild Skard

  Det vakte stor oppsikt da Michelle Bachelet og Ellen Johnson Sirleaf nylig ble valgt til presidenter i Chile og Liberia. Det ble snakket om «gjennombrudd»...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Europa sett fra USA

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/Europa-sett-fra-USA
  19. jan. 2006
  • Svein Melby

  Hvordan et land og dets politikk oppfattes av andre er en viktig del av internasjonal politikk. Uansett om oppfatningene stammer fra korrekte observasjoner...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  WTO - en papirtiger?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-20082/WTO-en-papirtiger
  31. jan. 2006

   På ministermøtet i WTO (Verdens handelsorganisasjon) i Hongkong i desember 2005 ble det vedtatt at den lille øystaten Tonga kan tas opp som medlem nummer...