Søketreff

Sortering:

Søk i Hvor Hender Det? ga 308 treff. Totalt 5256 treff. Vis alle

 • Bilde av fiskarar som gjer seg klar til å dra ut på Victoriasjøen Publikasjon: Hvor hender det?

  Fisken i sør – mat for kven?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/Fisken-i-soer-mat-for-kven
  25. nov. 2014
  • Eirik G. Jansen

  Småskalafiske spelar ei viktig rolle for mange millionar fattige menneske i sør. Likevel har det lenge fått lite merksemd korkje av nasjonale styresmakter...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  FNs sikkerhetsråd: Balansegang mellom effektivitet og legitimitet

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/FNs-sikkerhetsraad-Balansegang-mellom-effektivitet-og-legitimitet

  Sikkerhetsrådet består av 15 av de totalt 193 medlemslandene i FN og er det viktigste forumet for å ivareta internasjonal fred og sikkerhet. FN-landene...

 • bilder av mange statsledere Publikasjon: Hvor hender det?

  Nasjonale drivkrefter i USAs klimapolitikk

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/Nasjonale-drivkrefter-i-USAs-klimapolitikk
  31. okt. 2014
  • Guri Bang
  • Tora Skodvin

  Klimaendringer og klimapolitikk er blant de store globale spørsmål i vår tid. Som et av landene med størst forbruk og produksjon av petroleumsressurser...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Internasjonalisering av utdanning

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/Internasjonalisering-av-utdanning
  24. okt. 2014
  • Erik Duncan

  Internasjonaliseringav utdanning er ikke nytt i Norge. Maleren Hans Gude, som sammen med Adolph Tidemand, malte Brudeferden i Hardanger – maleriet vi i...

 • Bilde av jenter og kvinner i Malawi Publikasjon: Hvor hender det?

  Operasjon Dagsverk 2014: Kvinner og utdanning i Malawi

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/Operasjon-Dagsverk-2014-Kvinner-og-utdanning-i-Malawi
  13. okt. 2014
  • Hanna Grønås Schanke

  Retten til utdanning er ein universell menneskerett. Utdanning er, forutan å vere viktig i seg sjølv, avgjerande for å oppnå andre utviklingsmål. Likevel...

 • Kollasje med forskjellige situasjonsbilder fra NATOs aktiviteter Publikasjon: Hvor hender det?

  Mer av NATO – i øst, sør og nord?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/Mer-av-NATO-i-oest-soer-og-nord
  30. sep. 2014

  NATO har nylig hatt sitt viktigste toppmøte på mange år. Alliansen møttes i Cardiff i Wales 4. og 5. september på et strategisk viktig tidspunkt for euro-atlantisk...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Hva er det med inntektsulikhet?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/Hva-er-det-med-inntektsulikhet
  22. sep. 2014
  • Anders Grøn Kjelsrud

  Inntektsulikhet er igjen i søkelyset. Tidligere i år uttalte blant annet The World Economic Forum (en samling for politiske ledere og næringslivstopper...

 • Bilde fra Darfur Publikasjon: Hvor hender det?

  Folkerett før og under krig

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/Folkerett-foer-og-under-krig
  15. sep. 2014
  • Geir Ulfstein

  De siste tiårene har vært preget av væpnete konflikter der folkerett og folkerettslige dilemmaer har kommet i fokus. Folkeretten gir et generelt forbud...

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Palestinerne, et splittet folk

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/Palestinerne.-et-splittet-folk
  8. sep. 2014
  • Dag Henrik Tuastad

  Over tjue år etter at Oslo-avtalen ble inngått mellom palestinerne og Israel, er palestinernes politiske nederlag mer iøynefallende enn deres suksesser....

 • Publikasjon: Hvor hender det?

  Valg 2014: et nytt India?

  ../nupi/Publikasjoner/Innsikt-og-kommentar/Hvor-hender-det/HHD-2014/Valg-2014-et-nytt-India

  I mai 2014 var det valg i India, verdens største demokrati. Av om lag 834 millioner stemmeberettigete stemte 554 millioner (66 prosent) over hvem som skulle...