Søketreff

Sortering:

Søk i NUPI skole ga 753 treff. Totalt 5485 treff. Vis alle

 • Tema

  Økonomisk vekst

  Hvorfor blir noen land rikere mens andre forblir fattige? Forskning på økonomisk vekst og utvikling har...
 • Tema

  Handel

  Globaliseringen fører til økt handel mellom land. Hva er effektene av økt handel, og hvordan henger Norge...
 • Tema

  Klima

  Klimaendringer er en av de mest akutte spørsmålene i internasjonal politikk.Selv om klimaendringer ofte...
 • Tema

  Energi

  Tilgang til energi er avgjørende for økonomisk vekst og sikkerhet, samtidig som det har betydning for...
 • Tema

  Utviklingspolitikk

  Utviklingspolitikk handler om økonomisk, politisk og sosial utvikling i land i sør, og om hvordan slike...
 • Tema

  Diplomati

  Diplomatiet håndterer forholdet land i mellom, og er kjennetegnet ved at kontakt skjer mellom sertifiserte...
 • Tema

  Utenrikspolitikk

  i studiet av utenrikspolitikk spør vi hva representanter for en stat gjør i forholdet til andre internasjonale...
 • Tema

  Internasjonale organisasjoner

  Stater, og spesielt de mektigste landene, dominerer i verdenspolitikken. Men hvordan jobber stater for...
 • Tema

  EU

  Den europeiske union (EU) ble etablert med Maastrichttraktaten i 1992, og er en videreføring av det europeiske...