Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 118 treff. Totalt 5211 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Overcoming Legal and Support Obstacles to Peacekeeping Strategic Force Generation (OLSOPSFG)

  2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Overcoming-Legal-and-Support-Obstacles-to-Peacekeeping-Strategic-Force-Generation

  Prosjektet ser på Norges bidrag med et transportfly til FNs stabiliseringsoppdrag i Mali, og den rotasjonsordningen bidraget inngår i.

 • Forskningsprosjekt

  Global styring av energiområdet i en globalisert verden (Energistyring)

  2015 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Global-styring-av-energiomraadet-i-en-globalisert-verden

  Prosjektet sikter til å utforske hvordan strukturelle forandringer i omverdenen, i form av økt integrering mellom ulike energislag og regioner, håndteres...

 • Forskningsprosjekt

  United Nations peace operations review (UNPOR )

  2014 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/United-Nations-peace-operations-review

  I oktober 2014 utpekte FNs generalsekretær et høynivåpanel som skal legge frem en rapport om FNs fredsoperasjoner, både de militære og politiske.

 • Forskningsprosjekt

  Rising Powers and Peacebuilding

  2015 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Rising-Powers-and-Peacebuilding

  Prosjektet Rising Powers and Peacebuilding tar opp viktige spørsmål som ennå ikke har blitt grundig undersøkt: hva er de fremvoksende maktenes tilnærminger...

 • Forskningsprosjekt

  Digitale trusler og demokrati (PRODEM)

  2019 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Digitale-trusler-og-demokrati

  Hvordan håndterer stater den økte risikoen for at digitale medier brukes til påvirkning og undergraving av demokratiske prosesser?

 • Forskningsprosjekt

  Sårbare stater og valdelege entreprenører: konflikt, klima og flyktningar (FRAGVENT)

  2018 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Saarbare-stater-og-valdelege-entreprenoerer-konflikt-klima-og-flyktningar

  Kva er den kombinerte effekten av sårbarhet, konflikt og klimaendringar i Mali og i Sahel-regionen sett under eitt?

 • Forskningsprosjekt

  A Conceptual History of International Relations (CHOIR)

  2019 - 2023 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/A-Conceptual-History-of-International-Relations

  Målsettingen med CHOIR er å undersøke begreper vi tar for gitt i internasjonal politikk.

 • Forskningsprosjekt

  Digital sovereignty and autonomy (GAIA)

  2019 - 2022 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Digital-sovereignty-and-autonomy

  NUPI in collaboration with Simula Research Lab will map global data flows and their impact on national autonomy and sovereignty.

 • Members of far-right nationalist party National Movement (RN) during a rally in front of the US embassy in Warsaw Poland 25 April 2018 Forskningsprosjekt

  World of the Right: Alternative visions of global order (WoR)

  2018 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/World-of-the-Right-Alternative-visions-of-global-order

  Prosjektet vil se nærmere på det konservative "nye høyre" i Russland, USA og Europa, og studere hva slags alternative tanker og visjoner de har...

 • Forskningsprosjekt

  Kritisk digital infrastruktur (KRIDI)

  2018 - 2019 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Kritisk-digital-infrastruktur

  Hvilken rolle skal staten ha i beskyttelsen av privateid digital kritisk infrastruktur? Og hvilke nye utfordringer og problemstillinger møter man?