Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 128 treff. Totalt 5548 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Seminarserie om Kina og Norden

  2015 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Seminarserie-om-Kina-og-Norden

  Hvilken rolle kan de nordiske landene spille i Kinas voksende engasjement i Europa?

 • Forskningsprosjekt

  NORDEFCO i et nytt sikkerhetspolitisk miljø: På tide med nye initiativer?

  2017 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/NORDEFCO-i-et-nytt-sikkerhetspolitisk-miljoe-Paa-tide-med-nye-initiativer

  Prosjektet ser nærmere på Norges samarbeid med de andre nordiske landene, med et særskilt fokus på Nordisk Forsvarssamarbeid (NORDEFCO).

 • Forskningsprosjekt

  Russisk strategisk kommunikasjon og politiske ambisjoner overfor Europa (RUSSTRAT)

  2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Russisk-strategisk-kommunikasjon-og-politiske-ambisjoner-overfor-Europa

  Dette prosjektet undersøker russisk strategisk kommunikasjon i forbindelse med sentrale hendelser i Europa i 2016, som Brexit og NATO-toppmøtet i Warszawa.

 • Forskningsprosjekt

  Sårbare stater og valdelege entreprenører: konflikt, klima og flyktningar (FRAGVENT)

  2018 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Saarbare-stater-og-valdelege-entreprenoerer-konflikt-klima-og-flyktningar

  Kva er den kombinerte effekten av sårbarhet, konflikt og klimaendringar i Mali og i Sahel-regionen sett under eitt?

 • Forskningsprosjekt

  Kritisk digital infrastruktur (KRIDI)

  2018 - 2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Kritisk-digital-infrastruktur

  Hvilken rolle skal staten ha i beskyttelsen av privateid digital kritisk infrastruktur? Og hvilke nye utfordringer og problemstillinger møter man?

 • Forskningsprosjekt

  Digitale trusler og demokrati (PRODEM)

  2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Digitale-trusler-og-demokrati

  Hvordan håndterer stater den økte risikoen for at digitale medier brukes til påvirkning og undergraving av demokratiske prosesser?

 • Bildet viser hovedstaden i Georgia, Tbilisi Forskningsprosjekt

  Competency through Cooperation: Advancing knowledge on Georgia's strategic path (GEOPATH)

  2019 - 2022 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Competency-through-Cooperation-Advancing-knowledge-on-Georgia-s-strategic-path

  GEOPATH er et fireårig samarbeidsprosjekt mellom NUPI og the Georgian Institute of Politics (GIP), som har som formål å fremme forskningssamarbeid gjennom...

 • Forskningsprosjekt

  Digital sovereignty and autonomy (GAIA)

  2019 - 2022 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Digital-sovereignty-and-autonomy

  NUPI in collaboration with Simula Research Lab will map global data flows and their impact on national autonomy and sovereignty.

 • Forskningsprosjekt

  A Conceptual History of International Relations (CHOIR)

  2019 - 2023 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/A-Conceptual-History-of-International-Relations

  Målsettingen med CHOIR er å undersøke begreper vi tar for gitt i internasjonal politikk.

 • The image shows Luciakammen in Spitsbergen Forskningsprosjekt

  The Lorax Project: Understanding Ecosystemic Politics (LORAX)

  2019 - 2023 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/The-Lorax-Project-Understanding-Ecosystemic-Politics

  Deler regional politikk rundt økosystemer som krysser landegrenser viktige likheter? Og er det spesielle trekk som skiller denne regionale politikken fra...