Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 118 treff. Totalt 5211 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Empires, Privateering and the sea (EMPRISE)

  2017 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Empires-Privateering-and-the-sea

  EMPRISE fokuserer på rollen sjømakt spilte for imperie- og statsdannelsesprosesser i perioden 1500-1856.

 • Forskningsprosjekt

  Digitale Sabotasjeangrep mot Norsk Petroleumssektor (DISP)

  2017 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Digitale-Sabotasjeangrep-mot-Norsk-Petroleumssektor

  I dette prosjektet arbeider forskerne med å kartlegge trusselbildet og den historiske bruken av digitale våpen mot kritisk infrastruktur, samt redegjør...

 • Forskningsprosjekt

  Great Powers and Arctic Politics (GPARC)

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Great-Powers-and-Arctic-Politics

  GPARC analyser hvordan stormakter (USA, Russland og Kina) forholder seg til maritim politikk i Arktis.

 • Members of far-right nationalist party National Movement (RN) during a rally in front of the US embassy in Warsaw Poland 25 April 2018 Forskningsprosjekt

  World of the Right: Alternative visions of global order (WoR)

  2018 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/World-of-the-Right-Alternative-visions-of-global-order

  Prosjektet vil se nærmere på det konservative "nye høyre" i Russland, USA og Europa, og studere hva slags alternative tanker og visjoner de har...

 • Forskningsprosjekt

  Norge møter Europa

  2015 - 2019 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norge-moeter-Europa

  Europa er i stadig endring. Ettersom Norge er en del av Europa og tett sammenvevd med EU så vil økonomiske, og politiske endringer på kontinentet ha store...

 • Forskningsprosjekt

  Renewable Energy and Geopolitics

  2016 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Renewable-Energy-and-Geopolitics

  Dette prosjektet undersøker de geopolitiske konsekvensene av den omfattende overgangen til fornybar energi, både med tanke på utfasing av gamle energikilder...

 • Forskningsprosjekt

  Upholding the NATO cyber pledge: What does cyber deterrence and cyber resilience mean for NATO and Norway?

  2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Upholding-the-NATO-cyber-pledge-What-does-cyber-deterrence-and-cyber-resilience-mean-for-NATO-and-Norway

  Prosjektet undersøker hvordan og i hvilken grad avskrekking fungerer i cyberspace, eller om et fokus på resiliens som ny strategi er veien å gå.

 • Forskningsprosjekt

  Limits and possibilities for Russia-Western security collaboration in Syria (Russia-West in Syria)

  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Limits-and-possibilities-for-Russia-Western-security-collaboration-in-Syria

  This project examines the prospects for Russia-Western practical cooperation against the Islamic State (IS) in Syria and, more broadly, for a rapprochement...

 • Forskningsprosjekt

  Cybersecurity Capacity Building 2.0 - Bridging the digital divide and strengthening sustainable development

  2016 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Cybersecurity-Capacity-Building-2.0-Bridging-the-digital-divide-and-strengthening-sustainable-development

  Dette prosjektet studerer kapasitetsbygging for cybersikkerhet (CCB) og bærekraftigheten til utviklingsprosesser i utviklingsland.

 • Forskningsprosjekt

  Seminarserie om Kina og Norden

  2015 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Seminarserie-om-Kina-og-Norden

  Hvilken rolle kan de nordiske landene spille i Kinas voksende engasjement i Europa?