Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 118 treff. Totalt 5211 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Historical International Relations (HIST)

  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Historical-International-Relations
 • Forskningsprosjekt

  Duty of Care: Protection of Citizens Abroad (DoC:PRO)

  2014 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Duty-of-Care-Protection-of-Citizens-Abroad

  How can Norwegian society best be protected, when increasing numbers of citizens are found outside the borders of the state?

 • Forskningsprosjekt

  Evaluating Power Political Repertoires (EPOS)

  2016 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Evaluating-Power-Political-Repertoires

  EPOS har som mål å skape et systematisk problemskifte i hvordan maktpolitikk studeres ved å flytte det analytiske fokuset fra statenes maktressurser og...

 • Forskningsprosjekt

  MISIS-NUPI Capacity Building and Research Cooperation

  2014 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/MISIS-NUPI-Capacity-Building-and-Research-Cooperation

  Målet med prosjektet er å bistå Myanmar Institute of Strategic and International Studies (MISIS) i å styrke sin kapasitet til å gjennomføre forskning på...

 • Forskningsprosjekt

  Legal Regimes and Women's Economic Agency (WomEcon)

  2016 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Legal-Regimes-and-Women-s-Economic-Agency

  The project's objective is to improve our understanding of how legal regimes and legal changes affect the economic agency of different subgroupes...

 • Forskningsprosjekt

  Balkanseminaret

  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Balkanseminaret

  Siktemålet med seminaret er at unge politiske ledere og forskere skal kunne stifte bekjentskap med Vest-Balkan og knytte nye kontakter i regionen. Balkanseminaret...

 • Forskningsprosjekt

  Protection of Civilians. From Principle to Practice (PoC)

  2012 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Protection-of-Civilians.-From-Principle-to-Practice

  Dette prosjektet tar sikte på å fastslå rollen til og effekten av dagens politikkutforming for og utøvelse av PoC (Protection of Civilians).

 • Forskningsprosjekt

  Advancing female leadership in the institute sector (NUPIBAL)

  2014 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Advancing-female-leadership-in-the-institute-sector

  NUPIBAL er et prosjekt som skal fremme likestilling på NUPI.

 • Forskningsprosjekt

  Vitenskap, teknologi og fremtidens krigføring

  2018 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Vitenskap-teknologi-og-fremtidens-krigfoering

  Hvordan er teknologi med på å endre hvordan vi ser på verden og hvordan vi skal handle i den?

 • Bildet viser medlemmer av Free Syrian Army på patrulje. Forskningsprosjekt

  The Market for Anarchy

  2018 - 2022 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/The-Market-for-Anarchy

  Prosjektet skal finne ut om staters vurderinger av ulike typer risiko er preget av ikke-statlige aktører.