Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 150 treff. Totalt 6199 treff. Vis alle

 • Bildet viser en journalist i Tunisia Forskningsprosjekt

  Journalism in struggles for democracy: media and polarization in the Middle East

  2017 - 2020 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Journalism-in-struggles-for-democracy-media-and-polarization-in-the-Middle-East

  Hva er journalisters rolle i den sosiale og politiske polariseringen som har fulgt de arabiske opprørene?

 • Forskningsprosjekt

  Sårbare stater og valdelege entreprenører: konflikt, klima og flyktningar (FRAGVENT)

  2018 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Saarbare-stater-og-valdelege-entreprenoerer-konflikt-klima-og-flyktningar

  Kva er den kombinerte effekten av sårbarhet, konflikt og klimaendringar i Mali og i Sahel-regionen sett under eitt?

 • Forskningsprosjekt

  Kritisk digital infrastruktur (KRIDI)

  2018 - 2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Kritisk-digital-infrastruktur

  Hvilken rolle skal staten ha i beskyttelsen av privateid digital kritisk infrastruktur? Og hvilke nye utfordringer og problemstillinger møter man?

 • Forskningsprosjekt

  Digitale trusler og demokrati (PRODEM)

  2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Digitale-trusler-og-demokrati

  Hvordan håndterer stater den økte risikoen for at digitale medier brukes til påvirkning og undergraving av demokratiske prosesser?

 • The image shows Nordic flags Forskningsprosjekt

  Norden og det internasjonale

  2019 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norden-og-det-internasjonale

  Hvorfor samarbeider ikke de nordiske statene mer på den internasjonale arena, når norske politikere så ofte utrykker vilje til å utvikle samarbeidet på...

 • The image shows Norwegian KNM Steil during Arctic Hawk exercise 2019 Forskningsprosjekt

  Revitalizing Transatlantic Maritime Security

  2018 - 2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Revitalizing-Transatlantic-Maritime-Security

  Dette prosjektet vil generere konkrete forslag til løsninger, med fokus på det maritime domenet. Prosjektet skal undersøke hvordan USA og Europa, og spesielt...

 • The image shows a ballistic missile Forskningsprosjekt

  Strategisk stabilitet, ny teknologi og kjernefysisk nedrustning i Asia

  2019 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Strategisk-stabilitet-ny-teknologi-og-kjernefysisk-nedrustning-i-Asia

  Prosjektet ser på hva som er de største hindringene for kjernefysisk nedrustning, og hvordan asiatiske stater kan bli en del av den framtidige våpenkontroll-agendaen.

 • Forskningsprosjekt

  Nye rammer for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk

  2019 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Nye-rammer-for-norsk-sikkerhets-og-forsvarspolitikk

  Dette prosjektet vil ta i bruk ulike teoretiske vinklinger for å forstå teknologiens utvikling samt konsekvenser og spesifikke implikasjoner for norsk...

 • Forskningsprosjekt

  Critical infrastructure protection and communication thereof: the case of the Baltic states and Norway (CIICPP)

  2020 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Critical-infrastructure-protection-and-communication-thereof-the-case-of-the-Baltic-states-and-Norway

  Prosjektet tar sikte på å forklare hvorfor kritisk infrastruktur er viktig for samfunnsutvikling i de tre baltiske land (Latvia, Litauen og Estland) og...

 • Forskningsprosjekt

  Jihadistisk styring i Sahel (JIGOV-Sahel)

  2020 - 2024 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Jihadistisk-styring-i-Sahel

  Dette prosjektet handler om jihadistisk styre i Sahel-regionen i Vest-Afrika.