Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 144 treff. Totalt 5939 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Nation-building, nationalism and the new ‘other’ in today’s Russia (NEORUSS)

  2012 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Nation-building-nationalism-and-the-new-other-in-today-s-Russia

  Hensikten med prosjektet er å se nærmere på utviklingen av nasjonen, nasjonalisme og oppfatningen av "de andre" i dagens Russland.

 • Forskningsprosjekt

  Economic Reform in Cuba, Phase 4

  2014 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Economic-Reform-in-Cuba-Phase-4

  Prosjektet ser på mulighetene for økonomiske reformer på Cuba.

 • Forskningsprosjekt

  Systems of Tax Evasion and Laundering (STEAL)

  2011 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Systems-of-Tax-Evasion-and-Laundering

  Prosjektet ser på hvordan kapital beveger seg over landegrensene i dagens globaliserte økonomi.

 • Forskningsprosjekt

  Non-tariff barriers, food safety and international food trade (NTB)

  2012 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Non-tariff-barriers-food-safety-and-international-food-trade

  Prosjektet har som mål å forklare effekten og kostnaden av handelsbarrierer i russiske, kinesiske og ukrainske og andre markeder.

 • Forskningsprosjekt

  Norge møter Europa

  2015 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norge-moeter-Europa

  Europa er i stadig endring. Ettersom Norge er en del av Europa og tett sammenvevd med EU så vil økonomiske, og politiske endringer på kontinentet ha store...

 • Forskningsprosjekt

  Den voldelige byen

  2012 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Den-voldelige-byen

  Hvordan håndteres og forstås væpnede angrep i urbane områder av humanitære organisasjoner?

 • Forskningsprosjekt

  Global Re-ordering: Evolution through European Networks (GR:EEN)

  2011 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Global-Re-ordering-Evolution-through-European-Networks

  GR:EEN studerer EUs nåværende og fremtidige rolle i en fremvoksende multipolar verden gjennom et forskningsprogram med en multidisiplinær tilnærming.

 • Forskningsprosjekt

  Russian and Caspian Energy Developments (RUSSCASP)

  2007 - 2013 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Russian-and-Caspian-Energy-Developments

  RUSSCASP har som mål å undersøke drivkrefter i russisk og kaspisk energieksport, energiutvikling i nordområdene og den potensielle rolle utenlandske energibedrifter...

 • Forskningsprosjekt

  Slums, states and citizens: Policing, welfare services and political participation among the urban poor in New Delhi, Nairobi and Durban

  2011 - 2013 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Slums-states-and-citizens-Policing-welfare-services-and-political-participation-among-the-urban-poor-in-New-Delhi-Nairobi-and-Durban

  Prosjektet vil forsøke øke kunnskapen om hvilke begrensninger og muligheter man har i arbeidet med å bedre forholdene for de fattige i urbane strøk.

 • Forskningsprosjekt

  CANA

  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/CANA

  A new panel dataset for cross-country analyses of national systems, growth and development (CANA)