Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 137 treff. Totalt 5789 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Science and Business in Arctic Environmental Governance (POLGOV)

  2016 - 2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Science-and-Business-in-Arctic-Environmental-Governance

  Vi vet lite om hvilken rolle forsknings- og forretningsaktørere spiller i dagens politikk i Arktis. Dette prosjektet søker å fylle dette hullet.

 • Forskningsprosjekt

  NATO frem mot Warszawa - Betydning for Norge og Norden

  2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/NATO-frem-mot-Warszawa-Betydning-for-Norge-og-Norden

  Dette prosjektet skal bidra med nye perspektiver og forståelser i det offentlige ordskiftet i Norge knyttet til sikkerhet, kollektivt forsvar og NATO....

 • Forskningsprosjekt

  Kan russisk og vestlig samarbeid i Arktis overleve dagens krise i forholdet mellom Russland og Vesten? (CANARCT)

  2016 - 2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Kan-russisk-og-vestlig-samarbeid-i-Arktis-overleve-dagens-krise-i-forholdet-mellom-Russland-og-Vesten

  Prosjektet undersøker Russlands arktiske politikk og forholdet til andre stater i Arktis.

 • Forskningsprosjekt

  NORDEFCO i et nytt sikkerhetspolitisk miljø: På tide med nye initiativer?

  2017 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/NORDEFCO-i-et-nytt-sikkerhetspolitisk-miljoe-Paa-tide-med-nye-initiativer

  Prosjektet ser nærmere på Norges samarbeid med de andre nordiske landene, med et særskilt fokus på Nordisk Forsvarssamarbeid (NORDEFCO).

 • Forskningsprosjekt

  Russisk strategisk kommunikasjon og politiske ambisjoner overfor Europa (RUSSTRAT)

  2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Russisk-strategisk-kommunikasjon-og-politiske-ambisjoner-overfor-Europa

  Dette prosjektet undersøker russisk strategisk kommunikasjon i forbindelse med sentrale hendelser i Europa i 2016, som Brexit og NATO-toppmøtet i Warszawa.

 • Forskningsprosjekt

  Renewable Energy and Geopolitics

  2016 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Renewable-Energy-and-Geopolitics

  Dette prosjektet undersøker de geopolitiske konsekvensene av den omfattende overgangen til fornybar energi, både med tanke på utfasing av gamle energikilder...

 • Forskningsprosjekt

  United Nations peace operations review (UNPOR )

  2014 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/United-Nations-peace-operations-review

  I oktober 2014 utpekte FNs generalsekretær et høynivåpanel som skal legge frem en rapport om FNs fredsoperasjoner, både de militære og politiske.

 • Forskningsprosjekt

  Rising Powers and Peacebuilding

  2015 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Rising-Powers-and-Peacebuilding

  Prosjektet Rising Powers and Peacebuilding tar opp viktige spørsmål som ennå ikke har blitt grundig undersøkt: hva er de fremvoksende maktenes tilnærminger...

 • Forskningsprosjekt

  Legal Regimes and Women's Economic Agency (WomEcon)

  2016 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Legal-Regimes-and-Women-s-Economic-Agency

  The project's objective is to improve our understanding of how legal regimes and legal changes affect the economic agency of different subgroupes...

 • Forskningsprosjekt

  Developments in the Russian Far East (RFE)

  2014 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Developments-in-the-Russian-Far-East

  Dette prosjektet ser nærmere på russisk beslutningstaking og internasjonalt engasjement rundt utviklingen på Russlands stillehavskyst.