Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 137 treff. Totalt 5797 treff. Vis alle

 • Bildet viser russiske Gazprom Forskningsprosjekt

  Is this Russia's Kodak moment? Russian perspectives on the energy transition (KODAK)

  2019 - 2022 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Is-this-Russia-s-Kodak-moment-Russian-perspectives-on-the-energy-transition

  Dette prosjektet vil undersøke hvorvidt russiske energiaktører er oppmerksomme på muligheten for et raskt skifte bort fra karbondrevet energietterspørsel...

 • Forskningsprosjekt

  Climate-related Peace and Security Risks (CPSR)

  2020 - 2023 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Climate-related-Peace-and-Security-Risks

  Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) samarbeider om et klimarelatert freds og sikkerhetsprosjekt...

 • The image shows Nordic flags Forskningsprosjekt

  Norden og alliansene

  2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norden-og-alliansene

  Hvilke refleksjoner gjør de nordiske landene seg i møte med nye utfordringer og initiativer? Hvilke handlingsalternativer finnes, og i hvilken grad oppfattes...

 • Forskningsprosjekt

  Norway as an in-between for Russia: Ambivalent space, hybrid measures

  2021 - 2023 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norway-as-an-in-between-for-Russia-Ambivalent-space-hybrid-measures

  Dette treårige prosjektet omhandler det høyrelevante spørsmålet om Norges status etter det sikkerhetspolitiske vannskillet i 2014 (Krim-anneksjonen): Er...

 • Forskningsprosjekt

  Research Capacity and Cooperation in Myanmar (RECCOM)

  2018 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Research-Capacity-and-Cooperation-in-Myanmar

  Dette prosjektet tar sikte på å bygge økt analytisk kapasitet blant forskere fra Myanmar.

 • Forskningsprosjekt

  Training for Peace 2020 - 2025 (TfP)

  2020 - 2025 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Training-for-Peace-2020-2025

  Training for Peace (TfP) gikk i 2020 inn i sin sjette fase (2020-2025), hvor programmet vil styrke sitt samarbeid med AU gjennom anvendt forskning, policystøtte...

 • Forskningsprosjekt

  Russlandsnettverket (RUSSNETT)

  2021 - 2024 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Russlandsnettverket

  Russlandsnettverket (RUSSNETT) er et nasjonalt, tverrfaglig nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til russisk politikk og samfunnsutvikling.