Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 137 treff. Totalt 5751 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Training for Peace 2020 - 2025 (TfP)

  2020 - 2025 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Training-for-Peace-2020-2025

  Training for Peace (TfP) gikk i 2020 inn i sin sjette fase (2020-2025), hvor programmet vil styrke sitt samarbeid med AU gjennom anvendt forskning, policystøtte...

 • Forskningsprosjekt

  Roads to Power? The political effects of infrastructure projects in Asia (ROADS)

  2020 - 2024 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Roads-to-Power-The-political-effects-of-infrastructure-projects-in-Asia

  Fører økonomiske investeringer i infrastrukturprosjekter, som vei og tog, til økt politisk innflytelse i et land? I ROADS studerer vi Kinas rolle i å bygge...

 • Bildet viser tre kuber med henholdsvis mannlig symbol, kvinnelig symbol og en kube i midten son snus til et erliktegn Forskningsprosjekt

  NUPISPOKE

  2021 - 2022 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/NUPISPOKE

  NUPISPOKE skal bidra til kunnskap om kjønnsbalanse og mangfold i norsk forskning og jobbe for like(re) rammevilkår for mannlige og kvinnelige forskere...

 • The image shows Nordic flags Forskningsprosjekt

  Norden og alliansene

  2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norden-og-alliansene

  Hvilke refleksjoner gjør de nordiske landene seg i møte med nye utfordringer og initiativer? Hvilke handlingsalternativer finnes, og i hvilken grad oppfattes...

 • The image shows Nordic flags Forskningsprosjekt

  Norden og det internasjonale

  2019 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norden-og-det-internasjonale

  Hvorfor samarbeider ikke de nordiske statene mer på den internasjonale arena, når norske politikere så ofte utrykker vilje til å utvikle samarbeidet på...

 • Forskningsprosjekt

  Migrasjon og utvikling: Kunnskapsutveksling mellom Norge og Polen (MiDeShare)

  2019 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Migrasjon-og-utvikling-Kunnskapsutveksling-mellom-Norge-og-Polen

  Målet med dette prosjektet er å øke vår forståelse av forholdet mellom migrasjon og utvikling for å foreslå bedre tilnærminger til å adressere grunnleggende...

 • Forskningsprosjekt

  Russlandsnettverket (RUSSNETT)

  2021 - 2024 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Russlandsnettverket

  Russlandsnettverket (RUSSNETT) er et nasjonalt, tverrfaglig nettverk for forskere som arbeider med problemstillinger knyttet til russisk politikk og samfunnsutvikling.

 • Forskningsprosjekt

  Norway as an in-between for Russia: Ambivalent space, hybrid measures

  2021 - 2023 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norway-as-an-in-between-for-Russia-Ambivalent-space-hybrid-measures

  Dette treårige prosjektet omhandler det høyrelevante spørsmålet om Norges status etter det sikkerhetspolitiske vannskillet i 2014 (Krim-anneksjonen): Er...

 • Forskningsprosjekt

  Research Capacity and Cooperation in Myanmar (RECCOM)

  2018 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Research-Capacity-and-Cooperation-in-Myanmar

  Dette prosjektet tar sikte på å bygge økt analytisk kapasitet blant forskere fra Myanmar.

 • Forskningsprosjekt

  Multilateralisme under press: Norge og Estland i FNs sikkerhetsråd

  2020 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Multilateralisme-under-press-Norge-og-Estland-i-FNs-sikkerhetsraad

  Dette prosjektet vil utforske mulighetene for økt bilateralt samarbeid mellom Norge og Estland i Sikkerhetsrådet, hvor Estland er roterende medlem 2020-2021...