Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 148 treff. Totalt 6034 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Good intentions, mixed results – A conflict sensitive unpacking of the EU comprehensive approach to conflict and crisis mechanisms (EUNPACK)

  2015 - 2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Good-intentions-mixed-results-A-conflict-sensitive-unpacking-of-the-EU-comprehensive-approach-to-conflict-and-crisis-mechanisms

  The EUNPACK project unpacks EU crisis response mechanisms, with the aim to increase their conflict sensitivity and efficiency.

 • Forskningsprosjekt

  FN 70 år (FN70)

  2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/FN-70-aar

  Norge utvikler anbefalinger og ideer til reform av FN til den nye generalsekretæren i prosjektet «FN70: En ny dagsorden».

 • Forskningsprosjekt

  Norway and the BRICS: Mapping Opportunities and Challenges

  2013 - 2014 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norway-and-the-BRICS-Mapping-Opportunities-and-Challenges
 • Forskningsprosjekt

  Overcoming Legal and Support Obstacles to Peacekeeping Strategic Force Generation (OLSOPSFG)

  2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Overcoming-Legal-and-Support-Obstacles-to-Peacekeeping-Strategic-Force-Generation

  Prosjektet ser på Norges bidrag med et transportfly til FNs stabiliseringsoppdrag i Mali, og den rotasjonsordningen bidraget inngår i.

 • Forskningsprosjekt

  Legal Regimes and Women's Economic Agency (WomEcon)

  2016 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Legal-Regimes-and-Women-s-Economic-Agency

  The project's objective is to improve our understanding of how legal regimes and legal changes affect the economic agency of different subgroupes...

 • Forskningsprosjekt

  United Nations peace operations review (UNPOR )

  2014 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/United-Nations-peace-operations-review

  I oktober 2014 utpekte FNs generalsekretær et høynivåpanel som skal legge frem en rapport om FNs fredsoperasjoner, både de militære og politiske.

 • Bildet viser amerikanske flagg og EU-flagg Forskningsprosjekt

  Konsekvenser for Norge av en TTIP-avtale og norske veivalg

  2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Konsekvenser-for-Norge-av-en-TTIP-avtale-og-norske-veivalg

  NUPI har sammen med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet analysert virkningene for Norge av en frihandelsavtale mellom EU og USA (TTIP – Transatlantic...

 • Forskningsprosjekt

  Balkanseminaret

  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Balkanseminaret

  Siktemålet med seminaret er at unge politiske ledere og forskere skal kunne stifte bekjentskap med Vest-Balkan og knytte nye kontakter i regionen. Balkanseminaret...

 • Forskningsprosjekt

  Rising Powers and Peacebuilding

  2015 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Rising-Powers-and-Peacebuilding

  Prosjektet Rising Powers and Peacebuilding tar opp viktige spørsmål som ennå ikke har blitt grundig undersøkt: hva er de fremvoksende maktenes tilnærminger...

 • Forskningsprosjekt

  Protection of Civilians. From Principle to Practice (PoC)

  2012 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Protection-of-Civilians.-From-Principle-to-Practice

  Dette prosjektet tar sikte på å fastslå rollen til og effekten av dagens politikkutforming for og utøvelse av PoC (Protection of Civilians).