Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 141 treff. Totalt 5909 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Protection of Civilians. From Principle to Practice (PoC)

  2012 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Protection-of-Civilians.-From-Principle-to-Practice

  Dette prosjektet tar sikte på å fastslå rollen til og effekten av dagens politikkutforming for og utøvelse av PoC (Protection of Civilians).

 • Forskningsprosjekt

  Advancing female leadership in the institute sector (NUPIBAL)

  2014 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Advancing-female-leadership-in-the-institute-sector

  NUPIBAL er et prosjekt som skal fremme likestilling på NUPI.

 • Forskningsprosjekt

  Community-based policing and post-conflict police reform (ICT4COP)

  2015 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Community-based-policing-and-post-conflict-police-reform

  Dette forskningsprosjektet vil bidra til mer kunnskap om de sosiale, kulturelle, juridiske og etiske dimensjonene i 'community-based' politiarbeid...

 • Forskningsprosjekt

  Developments in the Russian Far East (RFE)

  2014 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Developments-in-the-Russian-Far-East

  Dette prosjektet ser nærmere på russisk beslutningstaking og internasjonalt engasjement rundt utviklingen på Russlands stillehavskyst.

 • Forskningsprosjekt

  Trade Integration, Geopolitics and the Economy of Russia (TIGER)

  2013 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Trade-Integration-Geopolitics-and-the-Economy-of-Russia

  Prosjektet analyserte hvordan handelsintegrasjon er koblet til geografi, geopolitikk og Russlands dreining mot Asia.

 • Forskningsprosjekt

  Food Security in India: the Interactions of Climate Change, Economics, Politics and Trade (FOODSEC)

  2013 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Food-Security-in-India-the-Interactions-of-Climate-Change-Economics-Politics-and-Trade

  Klimaendringer truer systemer for matproduksjon og levebrød for en betydelig andel av Indias befolkning. Dette prosjektet undesøker de potensielle effektene...

 • Bildet viser amerikanske flagg og EU-flagg Forskningsprosjekt

  Konsekvenser for Norge av en TTIP-avtale og norske veivalg

  2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Konsekvenser-for-Norge-av-en-TTIP-avtale-og-norske-veivalg

  NUPI har sammen med andre forskningsmiljøer i Norge og utlandet analysert virkningene for Norge av en frihandelsavtale mellom EU og USA (TTIP – Transatlantic...

 • Forskningsprosjekt

  Balkanseminaret

  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Balkanseminaret

  Siktemålet med seminaret er at unge politiske ledere og forskere skal kunne stifte bekjentskap med Vest-Balkan og knytte nye kontakter i regionen. Balkanseminaret...

 • Forskningsprosjekt

  Samarbeid mellom OSSE-akademiet og NUPI

  2020 - 2023 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Samarbeid-mellom-OSSE-akademiet-og-NUPI

  Prosjektet innebærer en rekke aktiviteter, inkludert kapasitetsbygging for å styrke OSSE-akademiet som et regionalt møtested for forskning og undervisning,...

 • Forskningsprosjekt

  United Nations peace operations review (UNPOR )

  2014 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/United-Nations-peace-operations-review

  I oktober 2014 utpekte FNs generalsekretær et høynivåpanel som skal legge frem en rapport om FNs fredsoperasjoner, både de militære og politiske.