Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 128 treff. Totalt 5488 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Norge møter Europa

  2015 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norge-moeter-Europa

  Europa er i stadig endring. Ettersom Norge er en del av Europa og tett sammenvevd med EU så vil økonomiske, og politiske endringer på kontinentet ha store...

 • Forskningsprosjekt

  Systems of Tax Evasion and Laundering (STEAL)

  2011 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Systems-of-Tax-Evasion-and-Laundering

  Prosjektet ser på hvordan kapital beveger seg over landegrensene i dagens globaliserte økonomi.

 • Forskningsprosjekt

  Non-tariff barriers, food safety and international food trade (NTB)

  2012 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Non-tariff-barriers-food-safety-and-international-food-trade

  Prosjektet har som mål å forklare effekten og kostnaden av handelsbarrierer i russiske, kinesiske og ukrainske og andre markeder.

 • Forskningsprosjekt

  Slums, states and citizens: Policing, welfare services and political participation among the urban poor in New Delhi, Nairobi and Durban

  2011 - 2013 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Slums-states-and-citizens-Policing-welfare-services-and-political-participation-among-the-urban-poor-in-New-Delhi-Nairobi-and-Durban

  Prosjektet vil forsøke øke kunnskapen om hvilke begrensninger og muligheter man har i arbeidet med å bedre forholdene for de fattige i urbane strøk.

 • Forskningsprosjekt

  CANA

  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/CANA

  A new panel dataset for cross-country analyses of national systems, growth and development (CANA)

 • Forskningsprosjekt

  India and globalisation: Regional disparities, industrial development and inclusive growth (INGRID)

  2010 - 2013 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/India-and-globalisation-Regional-disparities-industrial-development-and-inclusive-growth

  Prosjektet skal bidra til økt samarbeid mellom forskere i Norge og India og fokuserer på de sosial konsekvensene av globalisering.

 • Forskningsprosjekt

  Explaining the EU's performance in NATO: EU-NATO relations and challenges facing the EU as a security actor (EUPERFORM)

  2009 - 2014 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Explaining-the-EU-s-performance-in-NATO-EU-NATO-relations-and-challenges-facing-the-EU-as-a-security-actor

  Prosjektet EUPERFORM analyserer Den europeiske union som global aktør. Analysen er basert på studier av EUs rolle, betydning og påvirkningsevne i internasjonale...

 • Forskningsprosjekt

  Maritime Security in Southeast Asia

  2011 - 2013 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Maritime-Security-in-Southeast-Asia

  Prosjektet omhandler maritim sikkerhet og territoriale problemstillinger i de viktige havområdene i Sørøst-Asia.

 • Forskningsprosjekt

  Equinor – NUPI Political and Security Risk Forum

  2014 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Equinor-NUPI-Political-and-Security-Risk-Forum

  Equinor-NUPI Political and Security Risk Forum er et samarbeid mellom Equnior og NUPI og skal bistå med analyser og styrke Equinors kunnskapsbase innen...

 • Forskningsprosjekt

  Training for Peace (TfP)

  2020 - 2025 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Training-for-Peace

  Training for Peace er et internasjonalt program som bidrar til anvendt forskning og policyutvikling innen feltet fredsoperasjoner i Afrika.