Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 129 treff. Totalt 5603 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Preventing Violent Conflict

  2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Preventing-Violent-Conflict

  NUPI skal analysere hvordan forholdet mellom eksterne aktører og lokale politiske aktører påvirker konflikt forebygging.

 • Forskningsprosjekt

  United Nations peace operations review (UNPOR )

  2014 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/United-Nations-peace-operations-review

  I oktober 2014 utpekte FNs generalsekretær et høynivåpanel som skal legge frem en rapport om FNs fredsoperasjoner, både de militære og politiske.

 • Forskningsprosjekt

  Rising Powers and Peacebuilding

  2015 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Rising-Powers-and-Peacebuilding

  Prosjektet Rising Powers and Peacebuilding tar opp viktige spørsmål som ennå ikke har blitt grundig undersøkt: hva er de fremvoksende maktenes tilnærminger...

 • Forskningsprosjekt

  Protection of Civilians. From Principle to Practice (PoC)

  2012 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Protection-of-Civilians.-From-Principle-to-Practice

  Dette prosjektet tar sikte på å fastslå rollen til og effekten av dagens politikkutforming for og utøvelse av PoC (Protection of Civilians).

 • Forskningsprosjekt

  Advancing female leadership in the institute sector (NUPIBAL)

  2014 - 2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Advancing-female-leadership-in-the-institute-sector

  NUPIBAL er et prosjekt som skal fremme likestilling på NUPI.

 • Forskningsprosjekt

  Developmentality and the anthropology of partnership (DevAnt)

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Developmentality-and-the-anthropology-of-partnership

  Partnerskapsbegrepet er sentralt for hvordan internasjonal bistand organiseres. Dette prosjektet vil studere partnerskapsbegrepet i teori og praksis.

 • Forskningsprosjekt

  Security in Europe - Polish and Norwegian Perspectives (PISM_NUPI_Bilateral)

  2017 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Security-in-Europe-Polish-and-Norwegian-Perspectives

  Prosjektet, som er et samarbeid mellom PISM og NUPI, tar sikte på å kartlegge polsk og norsk forståelse av de viktigste sikkerhetspolitiske utfordringer...

 • Forskningsprosjekt

  Societal Transformation in Conflict Contexts (TRANSFORM)

  2017 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Societal-Transformation-in-Conflict-Contexts

  I en tid preget av sterk usikkerhet og endring: Hvordan kan enkeltmenneskers handlinger inspirere til kollektiv handling? Eller lede til at institusjoner...

 • Forskningsprosjekt

  NORDEFCO i et nytt sikkerhetspolitisk miljø: På tide med nye initiativer?

  2017 - 2018 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/NORDEFCO-i-et-nytt-sikkerhetspolitisk-miljoe-Paa-tide-med-nye-initiativer

  Prosjektet ser nærmere på Norges samarbeid med de andre nordiske landene, med et særskilt fokus på Nordisk Forsvarssamarbeid (NORDEFCO).

 • Forskningsprosjekt

  Russisk strategisk kommunikasjon og politiske ambisjoner overfor Europa (RUSSTRAT)

  2017 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Russisk-strategisk-kommunikasjon-og-politiske-ambisjoner-overfor-Europa

  Dette prosjektet undersøker russisk strategisk kommunikasjon i forbindelse med sentrale hendelser i Europa i 2016, som Brexit og NATO-toppmøtet i Warszawa.