Søketreff

Sortering:

Søk i Prosjekter ga 137 treff. Totalt 5788 treff. Vis alle

 • Forskningsprosjekt

  Special Adviser to the Head of the African Union Peace Support Operations Division (AU Adviser)

  2013 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Special-Adviser-to-the-Head-of-the-African-Union-Peace-Support-Operations-Division

  På forespørsel fra den Afrikanske Union arbeidet Cedric de Coning som spesialrådgiver for sjefen for fredsstøtteavdelingen i kommisjonen for den Afrikanske...

 • Forskningsprosjekt

  Support to the 2015 Review of the UN's Peacebuilding Architecture

  2014 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Support-to-the-2015-Review-of-the-UN-s-Peacebuilding-Architecture

  Prosjektets målsetting har vært å støtte gjennomgangen av FN's fredsbyggingsstruktur

 • Forskningsprosjekt

  Good intentions, mixed results – A conflict sensitive unpacking of the EU comprehensive approach to conflict and crisis mechanisms (EUNPACK)

  2015 - 2019 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Good-intentions-mixed-results-A-conflict-sensitive-unpacking-of-the-EU-comprehensive-approach-to-conflict-and-crisis-mechanisms

  The EUNPACK project unpacks EU crisis response mechanisms, with the aim to increase their conflict sensitivity and efficiency.

 • Forskningsprosjekt

  Norge møter Europa

  2015 - 2021 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norge-moeter-Europa

  Europa er i stadig endring. Ettersom Norge er en del av Europa og tett sammenvevd med EU så vil økonomiske, og politiske endringer på kontinentet ha store...

 • Forskningsprosjekt

  FN 70 år (FN70)

  2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/FN-70-aar

  Norge utvikler anbefalinger og ideer til reform av FN til den nye generalsekretæren i prosjektet «FN70: En ny dagsorden».

 • Forskningsprosjekt

  United Nations peace operations review (UNPOR )

  2014 - 2015 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/United-Nations-peace-operations-review

  I oktober 2014 utpekte FNs generalsekretær et høynivåpanel som skal legge frem en rapport om FNs fredsoperasjoner, både de militære og politiske.

 • Forskningsprosjekt

  Rising Powers and Peacebuilding

  2015 - 2016 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Rising-Powers-and-Peacebuilding

  Prosjektet Rising Powers and Peacebuilding tar opp viktige spørsmål som ennå ikke har blitt grundig undersøkt: hva er de fremvoksende maktenes tilnærminger...

 • Forskningsprosjekt

  Norway and the BRICS: Mapping Opportunities and Challenges

  2013 - 2014 (Avsluttet)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Norway-and-the-BRICS-Mapping-Opportunities-and-Challenges
 • Forskningsprosjekt

  Historical International Relations (HIST)

  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Historical-International-Relations
 • Forskningsprosjekt

  Evaluating Power Political Repertoires (EPOS)

  2016 - 2020 (Pågående)
  ../nupi/Om-NUPI/Prosjekter-sentre/Evaluating-Power-Political-Repertoires

  EPOS har som mål å skape et systematisk problemskifte i hvordan maktpolitikk studeres ved å flytte det analytiske fokuset fra statenes maktressurser og...