Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for begrepet konkurranseevne og drøfte faktorer som påvirker konkurranseevnen

Alle kompetansemål