Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

forklare begrepet bærekraftig utvikling og drøfte miljøutfordringer som følger av økonomisk globalisering

Alle kompetansemål