Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for sentrale utviklingsteorier og vise hvordan de kan forklare fattigdom

Alle kompetansemål