Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter

Alle kompetansemål