Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene

Alle kompetansemål