Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

diskutere hva menneskerettigheter innebærer som juridiske og etiske normer i hverdagslivet

Alle kompetansemål