Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

forklare begrepet menneskerettigheter og gjøre rede for hovedlinjer i utviklingen av menneskerettighetene

Alle kompetansemål