Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

beskrive og analysere hvordan politiske beslutninger blir påvirket av internasjonalisering

Alle kompetansemål