Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet

Alle kompetansemål