Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder

Alle kompetansemål