Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

drøfte urfolks, nasjonale og etniske minoriteters stilling i Norge

Alle kompetansemål