Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati

Alle kompetansemål