Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

drøfte massemedienes rolle som politisk aktør

Alle kompetansemål