Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

beskrive og tolke hovedlinjer i den politiske utviklingen i Norge etter 1814

Alle kompetansemål