Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Alle kompetansemål