Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjere greie for EUs mål og styringsorgan og diskutere Noregs forhold til EU

Alle kompetansemål