Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

definere omgrepet globalisering og vurdere ulike konsekvensar av globalisering

Alle kompetansemål