Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

innhente, vurdere og bruke kilder på en relevant og etterprøvbar måte

Alle kompetansemål