Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

drøfte sammenhengen mellom økonomisk aktivitet og miljøproblemer

Alle kompetansemål