Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for årsaker til og vurdere konsekvenser av flyttestrømmer internasjonalt

Alle kompetansemål