Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for mulige årsaker til forskjeller i økonomisk vekst mellom ulike land

Alle kompetansemål