Oppgaver

Alle oppgaver knyttet til kompetansemålet

gjøre rede for betydningen av avtaler for internasjonal handel

Alle kompetansemål