Kompetansemål

Oppgaver og artikler knyttet til utvalgte fag og kompetansemål i den videregående skole

Samfunnsfag (fellesfag)

Politikk og menneskerettigheter (programfag)

Samfunnsgeografi (programfag)

Samfunnsøkonomi 1 (programfag)

Samfunnsøkonomi 2 (programfag)