Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 7, 2021

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva slags styresett har Cuba?
  2. Hvordan kom Fidel Castro til makten?
  3. Hva menes med begrepet revolusjon og hvorfor er dette viktig i Cubas politiske historie?
  4. Hva innebærer det at Cuba nå står overfor et generasjonsskifte?
  5. Hva slags forhold har USA og Cuba?
  6. Hva slags forhold har Cuba og Russland (tidligere Sovjetunionen)?
  7. Hva skjedde i Grisebukta i 1969?
  8. Hva var Cubakrisen og hvordan knyttes dette opp til den kalde krigen?
  9. Les deg opp på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter. Trekk fram noen menneskerettigheter som er innfridd på Cuba, og noen som ikke er innfridd.

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


Relaterte kompetansemål