Arbeidsoppgaver til HHD nr. 7, 2020

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hva er globalisering?
  2. Kom med noen eksempler på hvordan globalisering har påvirket ditt liv, både økonomisk, politisk og kulturelt.
  3. Kom med noen eksempler på hvordan koronakrisen har påvirket ditt og din families liv.
  4. På hvilken måte gjør globalisering oss sårbare for pandemier?
  5. Hvilke positive konsekvenser kan koronakrisen ha?
  6. Hvilke negative konsekvenser kan koronakrisen ha?
  7. Diskuter påstanden: Koronapandemien vil føre til mindre globalisering og internasjonalt samarbeid.

Tidligere HHD-artikler
Videre fordypning


Oppgaver

Relaterte kompetansemål