Arbeidsoppgaver til HHD nr. 14 2019

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvilke land kontrollerer hver sin del av Kashmir?
  2. Hva er en maharaja?
  3. Hvem er Narendra Modi?
  4. Hvilke hendelser i 1947 ble starten på konflikten om Kashmir?
  5. Hva gjorde at konflikten blusset opp igjen i august?
  6. Hvilke tre områder består den indiske delen av Kashmir av?
  7. Hva er Kinas rolle i Kashmir?
  8. Hvilken betydning har Mogulriket i konflikten om Kashmir?
  9. I artikkelen skisseres to mulige løsninger på Kashmir-konflikten: a) at grensen anerkjennes av begge land og Kashmir forblir delt, og b) en «oppmykning» av grensen. Diskuter fordeler og ulemper med disse løsningene.
  10. Diskuter i klassen: Hvordan kan Kina-bidra til å løse Kashmir-konflikten? Hvilke utfordringer kan kinesisk megling føre med seg?

Oppgaver

Videre fordypning


Filmer