Arbeidsoppgaver og lenkeforslag til HHD nr. 2 2019

Les artikkelen

Spørsmål til artikkelen

  1. Hvilke land grenser Venezuela til?
  2. Hva er hyperinflasjon og hva har det med Venezuela å gjøre?
  3. Hva heter presidenten i Venezuela?
  4. Hva er Venezuelas viktigste eksportartikkel?
  5. Hvorfor tror du vi leser så mye om hva Donald Trump sier om Venezuela i media?
  6. Hvilke andre stormakter har interesser i Venezuela og hvorfor?
  7. Hvorfor har tre millioner mennesker flyktet fra Venezuela?
  8. Hva kan bli utfallet av konflikten i Venezuela?
  9. Du er rådgiver for Juan Guaidó. Skriv en tale på opptil en A4-side for å overbevise befolkningen i Venezuela om at du er landets rette president.

Lenkeforslag til artikkelen

Tidligere "Hvor hender det?"-artikler:


Annet:

Relaterte kompetansemål