Arbeidsoppgåver og lenkeforslag til HHD nr. 5 2018

Les artikkelen

Oppgaver

  1. Kva for land sitt i Tryggingsrådet til FN?
  2. Kva er AU?
  3. Kven kan Tryggingsrådet be om å utføre fredsoperasjonar?
  4. Kva må til for at ein fredsoperasjon skal være akseptert av verdssamfunnet?
  5. Finn fram til kva for land FN har fredsbevarande styrker i i dag.
  6. Kva for faktorar har gjort det vanskeleg å ha ei vellukka fredsoperasjon i Mali?
  7. Drøft korleis verda ville sett ut utan Tryggingsrådet og FN.
  8. Diskuter påstanden "det er viktig at statar engasjerar seg i problemar i andre land". Kom med argumenter både for og imot.

Lenkeforslag

Oversikt over FN sine fredsbevarande operasjonar 
Les mer om bakgrunnen for konflikten i Mali

Les også disse relaterte utgåvene av "Hvor hender det?":
Utfordringar etter krig
Hvorfor er norske soldater i Irak?
FN: 70 år med fred som ei kjerneoppgåve 

Relaterte kompetansemål